Een life coach helpt je onderliggende gedachten en gevoelens te ontdekken en helpt je van hieruit de gepaste beslissingen te nemen. Op zoek gaan naar een goede balans in je werk, privé- en gezinssituatie staat centraal.

Life coaching is inzoomen op je persoonlijke doelen zodat je het beste uit jezelf kan halen. Het is de bedoeling om van een vastgeroeste passiviteit naar een constructieve attitude te evolueren. Hierbij formuleren we je doelen om ze vervolgens te bereiken!

Kort samengevat: we starten het coachingstraject vanuit het hier en nu, met een korte terugblik op het verleden. Op basis hiervan leggen we je concreet doel vast. Vervolgens werken we structureel en stapsgewijs toe naar het behalen van je doel en kijken we hoe je verder kan ontwikkelen in de toekomst.

Vergeet de zware analyse! Ik benader je situatie op een luchtige en creatieve manier aangepast aan je individuele noden en gevoelens. Hierbij maak ik gebruik van zowel klassieke technieken als recentere, praktische tools. Zo boek je op relatief korte termijn resultaat en verbetert je levenskwaliteit heel snel!

flower-wallpaper-tumblr-wallpaper-12

Verschillende stappen:

  1. Intake gesprek: eerste kennismaking, verduidelijking werkwijze en het in kaart brengen van je verwachtingen.
  2. Coachingstraject: uitwerking van je inzichten naar een concreet stappenplan. Deze wordt omgezet naar heldere, haalbare en vooral praktische doelstellingen die het uitgangspunt vormen voor het verdere coachingstraject. Vanuit je eigen stijl van denken, waarnemen en handelen leer en ervaar je hoe je jezelf optimaal kan inzetten om je doel(en) te bereiken. Om dit te vergemakkelijken, krijg je praktische en persoonlijke tools mee.
  3. Aantal gesprekken: is erg afhankelijk van de individuele situatie en de gewenste leerdoelen. Na de eerste 6 gesprekken volgt een evaluatiemoment om te zien waar je je op dat moment bevindt. Als het coachingstraject is afgelopen, verankeren we het geleerde, zodat je weet wat je kunt doen als er zich weer een lastige situatie voordoet.
  4. Duur van gesprek =  gemiddeld 1 uur